Aktualności

Projekt "Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie" realizowany był w latach 2012 -2014. W ramach projektu opracowaliśmy i przetestowaliśmy model nauczania na odległość. Kształcenie odbywało się w przestrzeni wirtualnej na platformie edukacyjnej, w czasie rzeczywistym, z zachowaniem kontaktu wzrokowego i słuchowego pomiędzy nauczycielem a uczniami. Zajęcia prowadzone były indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach. W projekcie wykorzystywaliśmy platformę edukacyjną Fronter, ale obecnie na rynku dostępnych jest wiele podobnych narzędzi pozwalających stworzyć podobne wirtualne środowisko kształcenia. Model nauczania na odległość opisany został w publikacji - do pobrania.

logowojNasz projekt otrzymał I nagrodę w konkursie „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku"!

Czytaj więcej...

euroagency-logo 0Z przyjemnością informujemy, że opis naszego projektu został zamieszczony na stronie internetowej Europejskiej Agencji ds. Potrzeb Specjalnych i Edukacji Włączającej.

Czytaj więcej...

SKMBT C45114061714400Uprzejmie informujemy, że w maju do wszystkich jednostek samorządowych w Polsce zostały rozesłane publikacje zawierające opis modelu nauczania na odległość, poradnik metodyczny dla nauczycieli i instrukcję techniczną. Publikacja jest całkowicie bezpłatna, a osoby zainteresowane modelem prosimy o kontakt.

Publikacja jest też do pobrania w zakładce O modelu oraz w Galerii

P530432030 maja w hotelu Mercury we Wrocławiu odbyła się konferencja Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zorganizowana w celu upowszechnienia modelu nauczania na odległość, wypracowanego przez Fundację w ramach projektu innowacyjnego.

Czytaj więcej...

Fundacja "Promyk Słońca" serdecznie zaprasza na konferencję "Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"  która odbędzie się 30 maja 2014 r. w hotelu Mercury Panorama, we Wrocławiu, przy placu Dominikańskim 1.

Czytaj więcej...

ore logo edu bez adresu i napisu2 kwietnia 2014 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyła się konferencja „Metody pracy z uczniem zdolnym – wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji ”, organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Podczas konferencji wykład pt. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych" wygłosił nasz ekspert, prof. dr hab. Maciej Sysło.  W przykładach dobrych praktyk przedstawił m.in. nasz projekt. Zainteresowanych zapraszamy na stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

IMG 030011 lutego 2014 r. odbyła się we Wrocławiu debata poświęcona kształceniu na odległość dzieci i młodzieży. Okazją do zorganizowania debaty było zakończenie etapu testowego naszego projektu.

Czytaj więcej...

euroagency-logo 026 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Europejską Agencję na Rzecz Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi i Instytut Badań Edukacyjnych. Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji włączającej zarówno w Polsce jak i za granicą.

Czytaj więcej...

IMG 631312 grudnia 2102 r. w ramach projektu zorganizowaliśmy konferencję informacyjną Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacje w edukacji. Patronatem honorowym zgodził się ją objąć Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń.

Czytaj więcej...