PREZENTACJE

I. Konferencja upowszechniająca Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 30 maja 2014 r.:

1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Technologia na usługach personalizacji - wykład prof. dr hab Macieja M. Sysły

II. Tożsamość moja - projekt integracyjny uczniów Centrum Nauczania na Odległość:

 DSCF6156DSCF6167DSCF6173DSCF6176DSCF6178DSCF6181DSCF6183DSCF6206DSCF6207

III. Kształcenie na odległość jako skuteczne narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych – film z prezentacji dyr. Anny Grabowskiej na konferencji Nowoczesne technologie w edukacji włączającej. Polskie i międzynarodowe wyniki badań i praktyka, Warszawa, 26 listopada 2013 r.

 

FILMY

Konferencja upowszechniająca Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wrocław, 30 maja 2014 r.

Debata na temat kształcenia na odległość - Wrocław, 11 lutego 2014 r. 

Film prezentujący efekty projektu

DO POBRANIA

Poniżej zamieściliśmy do przejrzenia i pobrania publikację prezentującą wypracowany przez nas w projekcie nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aby pobrać publikację, należy kliknąć w okładkę.

NowyModel 1Część 1 publikacji zawiera opis modelu, jego założenia, adresatów, środowisko informatyczne, kadrę nauczycielską, organizację pracy, dokumentację i wiele innych aspektów wykorzystania modelu.
ISBN 978-83-938537-1-7
ISBN 978-83-938537-2-4

 

 

 

 NowyModel 2Część 2 publikacji stanowi dedykowany nauczycielom poradnik metodyczny zilustrowany licznymi przykładami konspektów zajęć z różnych przedmiotów.

ISBN 978-83-938537-1-7
ISBN 978-83-938537-3-1

 

 

 

NowyModel 3Część 3 publikacji zawiera instrukcję techniczną obsługi platformy edukacyjnej, uwzględniającą główne założenia projektowe.

 ISBN 978-83-938537-1-7
 ISBN 978-83-938537-4-8

 

 

 

  ARTYKUŁY

 Polityka, nr 18 (2956) / 2014

 Dyrektor Szkoły, nr 05/2014

 Dysleksja - biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, nr 3 (17) 2013

 Gazeta Wyborcza, 29 czerwca 2012 r.

Gazeta Wrocławska, 22 czerwca 2012 r.